Всяка поръчка се счита за поръчка и влиза в производство когато клиента е  :

 1. попълнил коректно шаблона за поръчка на Pixel Print Studio
 • коректни размери и дебелени на стъклото
 • коректни точки за отвори в стъклото, техния брой и размери.
 • Коректна информация за вида на стъклото
 • Коректна информация за вида на печат
 • Коректна информация за номера на изображение
 • Коректна информация за допълнителна защитна запечатка
 • Коректна информация за цвета като номер и от коя цветова система е /при тонирани стъкла/

 1. одобрил и е потвърдил поръчката и сапътстващата я докоментация, ако има тaкава, на e-mail или на посочените телефони от Pixel Print Studio.

 1. уточнил е със служител на Pixel Print Studio адреса и начина на получаване на съответната поръчка.

 1. направил авансово или цялостно плащане на направената от него поръчка.

 1. Pixel Print Studio не изработва поръчки:

                        – когато няма постъпило плащане по съответната поръчка.

                        – не е направено доплащане по предходна поръчка.

                        – на нелоялни клиенти спрямо Pixel Print Studio.

 1. Pixel Print Studio не изработва поръчки с материали на клиента когато:
 • медиите за печат не отговарят на изискванията и биха могли да доведат до повреда на печатната машина.
 • клиентът предостави за печат надрани стъкла или медии за печат
 • клиентът предостави за печат изображение с малки размери.

Pixel Print Studio предлага услугата пълноцветен широкоформатен UV LED печат  както на частни лица, така и на, фирми работещи със стъкло, метал, еталбонд, фирми  изработващи мебели или са специализирани в сферите на оформление на дизайн и декориране на интериор, рекламни студиа и фирми занимаващи се с реклама.