РЕКЛАМАЦИИ И ГАРАНЦИИ

 • На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на заявената от клиента. При явно несъответствие на получената стока със заявената, незабавно се свъrжете с нас на посочените телефони. Несъответствието се проверява по наименованието на продукта в заявката и наименованието на продукта, който е получил клиента.
 • Когато при монтаж са използвани различни материали от препоръчаните от Pixel Print Studio, фирмата поема гаранция само при доказан производствен дефект.
 • Гаранцията е валидна само и единствено срещу предоставяне на оригинален приемо-предавателен протокол (за клиенти в Пловдив), касова бележка, фактура(за фирми), стокова, сладова разписка или разписка от Еконт (за клиенти, чиито продукти са доставени с куриер).
 • На рекламация не подлежи стока, за която клиента е бил предварително предупреден за несъответствие или дефект
 • На рекламация не подлежат стоки, които са увредени от влага, химически препарати, лепила и резки температурни промени.
 • На рекламация не подлежат объркани от клиента размери, изрези, изображение, цвят, предадени при устни уговорки. Затова държим да се уточнява по email.
 • На рекламация не подлежат стъкла, на които е избил силикон или влага, поради недобро фугиране, както и използването на санитарен силикон. Моля, четете инструкциите, които изпращаме за правилен монтаж! Ако имате конкретни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.
 • На рекламация не подлежи разминаване на нюанс на цвят от екран на монитор и от действителен продукт.
 • На рекламация не подлежат особености на снимката, например разфокусиран (blur) ефект. Някои елементи могат да са с по-рязка картина от други, поради спецификата на фотографа/дизайнера на изображение.
 • Ако при получаване на стока, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка, рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера още при самото получаване на стоката. В този случай незабавно се обадете на посочените телефони. Рекламация се удостоверява със запис в товарителницата от получателя в момента на получаване на пратката.
 • Няма право на рекламация лице, което се явява трета страна при получаването на пратката и не е основния платец по нея.

 • Рекламация или претенции не могат да са забавяне на стока при налична комуникация от наша страна. Когато се работи със стъкла, е възможно счупване и съответно процесът на производство да започне наново. В този случай клиентът трябва да изчака търпеливо своята поръчка.

ОБСЛУЖВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ:

След приемане на рекламацията като основателна, Pixel Print Studio уведомява клиента по телефон или e-mail и предприема следните действия по обслужване на рекламацията, като търговецът определя по какъв начин да обезщети клиента:

 1. Изпраща/доставя на клиента ремонтиран или нов продукт от същия вид и модел; Ремонтът на стъкла е както следва – клиентът изпраща или Пиксел Принт Студио взима стъклото, за да констатира причината за дефекта. Ако той не е по вина на клиента – Pixel Print Studio ремонтира стъклото за собствена сметка и го връща в 15-дневен срок. За този период Pixel Print Studio не дължи оборотна стока.
 2. В случай, че не може да бъде подсигурен продукт със същите характеристики, Pixel Print Studio предлага вариант за избор на друг продукт на същата стойност;
 • При отхвърляне на предявената рекламация, Pixel Print Studio уведомява клиента за становището си на посочения от същия телефон или e-mail адрес.  При заявяване за обратно получаване на рекламирания продукт, същия се изпраща на клиента по удобен за него начин, като разходите по попучаването са за сметка на Pixel Print Studio.
 • Pixel Print Studio не приема рекламации за неправилно монтирани стъкла (неправилно складиране, избиване на силикон и влага, монтаж с различни материали от препоръчаните,  при недобро фугиране, евентуално  издраскване по невнимание при монтаж).
 • Ако в 30 / тридесет/ дневен срок след уведомяване за становището , клиентът не потърси стоката си, Pixel Print Studio запазва правото да се разпорежда със стоката както намери за добре и не дължи никакви суми, както по стойността на продуктите, така и по направените разходи за нея на първоначалния и притежател.

С прочитането на тези условия и в последствие при направена поръчка по телефон, email или в наш офис, вие, като клиент, безусловно се съгласявате с тях. Ако не сте съгласни с посоченото по горе, моля не използвайте нашите услуги.

В случай на неразбиране на общите условия за пазаруване от Pixel Print Studio, както и необходимост от допълнителна информация, моля свържете се с нас на

GSM : 0896 737 772